Opšti uslovi kupovine

Ovim Opštim uslovima kupovine Pet Kingdom d.o.o. Pančevo Kajmakčalanska 34 26000 Pančevo, (u daljem tekstu: „Prodavac“) definiše uslove, prava i obaveze koje imaju Prodavac i Kupac pri kupoprodaji robe u postupku naručivanja, plaćanja, isporuke, povraćaja i reklamacije za robu kupljenju na internet stranici Prodavca.

Prodavac je Pet Kingdom d.o.o. Pančevo Kajmakčalanska 34 26000 Pančevo, MB: 21839841 Šifra delatnosti: 1092 PIB: 113289265

Kupac robe je svako fizičko lice koje putem internet stranice prodavca ubaci u korpu barem jedan proizvod, plati virmanom (opštom uplatnicom) ili kreditnom karticom, ili se odluči za plaćanje robe pouzećem, te o narudžbini (uplati) obavesti Prodavca elektronskim putem.

Internet stranica Prodavca je littlecheftreats.com

Na internet stranicama Prodavca su izražene maloprodajne i/ili akcijske cene.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog
trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

Naručivanje

Proizvodi se naručuju dodavanjem artikla u „korpu“ na internet stranicama Prodavca.

Nakon dodavanja artikla u korpu, Kupac može nastaviti s pretraživanjem i dodavanjem novih artikala ili završiti kupovinu i plaćanje odabranih artikala.

Minimalna vrednost ukupne pojedinačne porudžbine je 1.500 din

Pre plaćanja, Kupac treba uneti lične i kontakt podatke, kao i podatke za dostavu.

Prodavac zahteva samo podatke o ličnosti za uredno izvršenje kupoprodaje.

Načini dostave i aktivacije, kao i rok isporuke detaljno su opisani na stranici Načini plaćanja i isporuka.

Plaćanje opštom uplatnicom (virmanom) vrši se putem banke, pošte, internet bankarstvom ili  putem neke druge finansijske ustanove/servisa.

Pre samog završetka narudžbine, Kupac je dužan potvrditi da prihvata uslove ove internet prodavnice definisane kroz opšte uslove kupovine.

Rok isporuke je naveden u detaljima svakog artikla.

Rokovi isporuke se mogu promeniti, a o svakoj promeni Prodavac će obavestiti Kupca.

Ukoliko Prodavac nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, o tome će obavestiti Kupca e-mailom ili telefonom.

Sajt littlecheftreats.com je prodajno mesto čije je radno vreme svakodnevno 24 sata.

Info servis radi svakog radnog dana i subotom od 9 do 16h.

Prigovor i reklamacija

Kupac može Prodavcu uputiti prigovor ili upit poštom na adresu Prodavca ili putem mejla. Kontakt podaci Prodavca, koji su ujedno i kontakt podaci korisničkog servisa istaknuti su na stranici Kontakt.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

 • Nakon što je usluga u potpunosti pružena bez nedostataka i mana, ili nakon što je proizvod bez oštećenja i nesaobraznosti isporučen na adresu kupca;
 • Nakon isteka perioda od 14 dana od dana stupanja robe u državinu kupca;
 • Nakon što je kupac otpečatio zapečaćenu robu koja se zbog zdravstvenih i higijenskih razloga više ne može koristiti.

Prodavac određuje uslove vraćanja i postotke umanjenja iznosa za povraćaj kupcu usled umanjenja vrednosti proizvoda.

Prodavac obaveštava Kupca o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda za koju zbog tehničkih karakteristika nije moguće proveriti funkcionalnost bez rukovanja proizvodom.

Kupac je dužan pogledati karakteristike proizvoda koje su navedene u ponudi na internet stranici Prodavca.

Kupac treba pregledati proizvod, njegovu prirodu, obeležja i funkcionalnost. Ukoliko Kupac primeti bilo kakav nedostatak, potrebno je što pre obavestiti Prodavca i vratiti proizvod bez korišćenja, jer svako dalje rukovanje proizvodom podrazumeva da je Kupac njime zadovoljan.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Pet Kingdom d.o.o. Pančevo Kajmakčalanska 34 26000 Pančevo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

Opšti garancijski uslovi

Garancija ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem.

Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) kao i odredbi Zakona o elektronskoj trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019).

Na zamenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji, pakovanju ili transportu.

Garancija važi od dana kupovine proizvoda do isteka garantnog roka, što se potvrđuje dokazom o kupovini.

Davalac garancije garantuje da proizvod propisanog kvaliteta i da će pravilno funkcionisati ako se potrošač bude pridržavao priloženog uputstva za upotrebu.

Davalac garancije se obavezuje direktno ili preko servisera da će na zahtev podnosioca garantnog lista i u garantnom roku, o svom trošku, u servisu otkloniti kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji nastanu prilikom pravilne upotrebe, ili izvršiti zamenu artikla.

Davalac garancije se obavezuje direktno ili preko servisera da bez odlaganja u roku od 7 dana od prijema reklamacije odgovori potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešenja.

Davalac garancije neće priznati garanciju:

 • ako se korisnik nije pridržavao uputstva za upotrebu proizvoda,
 • ako je proizvod servisiralo neovlašćeno lice ili su ugrađeni neoriginalni delovi,
 • ako je korisnik nestručno i nepažljivo postupao sa proizvodom,
 • ako su oštećenja nastala usled dejstva mehaničke sile,

Garantni zahtev:

U slučaju da upućujete garantni zahtev, artikal treba da pošaljete, zajedno sa originalnim dokazom o kupovini (računom) na adresu prodavca.

Ukoliko isporučeni artikal nije saobrazan ugovoru zaključenom izmedu Prodavca i Kupca, Kupac će imati sva prava predviđena Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije.

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sledećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
 • ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Prodavac će odobriti povrat robe Kupcu nakon prijema opravdane reklamacije e-mailom, pismeno, ili na fax sa instrukcijama za povrat robe.

U slučaju nemogućnosti zamene proizvoda, Prodavac će nadoknaditi Kupcu njegove troškove povrata robe i vrednost robe koju nije više u mogućnosti da isporuči.

U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom Prodavca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača za svaku kupovinu putem interneta kupac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora u roku od 14 dana o dana preuzimanja.

Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda.

Troškove transporta prilikom jednostranog raskida Ugovora snosi kupac.

Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo zahtev.

Izjava o privatnosti

Prodavac se obavezuje da zaštiti podatke o ličnosti Kupaca.

Prodavac prikuplja samo podatke o ličnosti kupaca koji su nužni za ispunjenje kupoprodaje.

Svi podaci korisnika se strogo čuvaju, dostupni su samo radnicima Prodavca kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Prikupljanje i korišćenje informacija

U procesu realizacije tražene usluge, kao i za davanje obaveštenja i informacija vezanih uz usluge Prodavca, Prodavac koristi isključivo informacije i podatke koje Kupac pristane dati.

Prodavac se obavezuje da podatke o ličnosti Kupaca neće prodati, pokazati ili dati trećoj osobi na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

Izjava o PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova

Dostava robe i eventualna ograničenja:

Robu poručenu u Web prodavnici Prodavac dostavlja Kupcu preko kurirske službe na teritoriji cele Srbije. Ukoliko se Kupac opredelio za plaćanje pouzećem, robu će platiti gotovinskim novcem kuriru po preuzimanju paketa.Ugovorom o saradnji sa kurirskom službom Prodavac će se maksimalno truditi da Kupac uvek na vreme i bez ikakvih oštećenja dobije svoj paket.

Ipak, Prodavac preporučuje da Kupac prilikom preuzimanja proveri makar spoljašnjost pakovanja zbog eventualnih oštećenja.Roba se isporučuje do ulaza u kuću ili zgradu primaoca i kuriri nemaju obavezu da paket unesu u objekat.Roba se ne isporučuje vikendom.

Rok isporuke je 3 do 5 radna dana osim ukoliko nije drugačije napomenuto. O drugačijem roku isporuke Prodavac će blagovremeno obavestiti Kupca.

Za isporuku porudžbine važe cene kurirskih službi.

Politika reklamacija:

Prilikom preuzimanja paketa, Kupac je dužan da proveri pakovanje i u što kraćem roku (istog dana) prijavi Prodavcu ukoliko uoči neko oštećenje. Kupac je dužan da zatraži od kurira da napravi zapisnik.

Zapisnik se mora napraviti na licu mesta, pogotovo u slučaju kad se oštećenje vidi na samoj ambalaži.

Bez navedenog zapisnika Prodavac neće biti u mogućnosti da uvaži garanciju Kupca ukoliko je došlo do oštećenja proizvoda.

U ime https://hempshop.rs/ obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših  kupaca.  Prikupljamo  samo  neophodne,  osnovne  podatke  o  kupcima/  korisnicima  i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni https://hempshop.rs/ (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, https://hempshop.rs/ je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Značenje izraza navedenih u ovim Opštim uslovima poslovanja u jednini uključuju množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije.

Ovim Opštim uslovima poslovanja definišu se prava, obaveze, odnos ugovornih strana, kao i način sklapanja ovog ugovora između ugovornih strana, a u smilsu elektronske trgovine.

Prihvatanjem ovih Opštih uslova poslovanja, Kupac neopozivo izjavljuje da je pročitao, u potpunosti se upoznao, te da je saglasan sa:

 • Opštim uslovi kupovine;
 • Načinima plaćanja i isporuke;
 • Zaštitom podatka o ličnosti;

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove koji mogu nastati u tumačenju i izvršenju  ugovora ili u vezi sa izvršenjem ugovora rešavaju mirnim putem.

U slučaju da ugovorne strane spor ne mogu rešiti mirnim putem saglasne su da se spor poveri na rešavanje stvarno nadležnom sudu u Novom Sadu.