Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opšte uslove poslovanja pre korišćenja web stranice https://littlecheftreats.com/ u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda oglašenih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.

Korišćenjem internet stranice https://littlecheftreats.com/ zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, saglasno izjavljujete da ste upoznati s ovim Opštim uslovima poslovanja.

Opšte odredbe

Prodavac ovim putem utvrđuje odnose između Posetioca stranica, Kupaca i Prodavca, a u odnosu na uslove i način naručivanja proizvoda, cene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, reklamacije, povraćaja i dostave, zaštite ličnih podataka i druga pitanja vezana za korišćenje internet stranice https://littlecheftreats.com/ i online kupovine.

+381 65 3389 060
office@littlecheftreats.com

Značenje pojmova:

 • Prodavac: Pet Kingdom d.o.o. Pančevo, Ulica Kajmakčalanska 34, 26000 Pančevo,, Srbija, upisano u APR pod brojem MB: 21839841 , PIB: 113289265, Šifra delatnosti: 1092, poslovni račun: 160-6000001507818-93 Banca Intesa
  https://littlecheftreats.com/ :Internet stranica u vlasništvu Prodavca
 • Kupac: osoba koja putem sredstava elektronske komunikacije unese svoje lične podatke i naruči / plati barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici https://littlecheftreats.com/ ;
 • Posetilac internet stranice: osoba koja putem sredstava elektronske komunikacije pristupi na https://littlecheftreats.com/ , slobodno razgleda istaknutu ponudu proizvoda;
 • Korišćenje https://littlecheftreats.com/ : pristup stranici https://littlecheftreats.com/ radi dobijanja informacija o sadržaju iste, ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet trgovine;
 • Online kupovina: ostvarivanje kupovine proizvoda putem https://littlecheftreats.com/ , a u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019);
 • Maloprodajna cena: cena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u dinarima bez izraženog PDV-a a koji je uračunat u prikazanu cenu.
 • Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na https://littlecheftreats.com/ , a koje je moguće kupiti putem online kupovine;
 • Sadržaj internet stranice: sve informacije sa web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način, sadržaj svakog e-maila kojeg Prodavac šalje Kupcima, informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Prodavaca u određenom razdoblju, informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primenjuje treća strana s kojom Prodavac ima sklopljene ugovore, u određenom periodu, podaci o Prodavcu
 • Usluga: usluga elektronske trgovine isključivo na javno raspoloživim delovima Stranice koristeći isključivo elektronska sredstva, uključujući i druga sredstva komunikacije na daljinu;
 • Transakcija: uplata ili povraćaj iznosa uplate nakon što je Prodavac prodao proizvod Kupcu, korišćenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Prodavac prihvata, bankovnim transferom, ili na neku treći način dozvoljen od strane Prodavaca bez obzira na način isporuke.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Dostava robe i eventualna ograničenja:
Robu poručenu u Web prodavnici Prodavac dostavlja Kupcu preko kurirske službe na teritoriji cele Srbije. Ukoliko se Kupac opredelio za plaćanje pouzećem, robu će platiti gotovinskim novcem kuriru po preuzimanju paketa.Ugovorom o saradnji sa kurirskom službom Prodavac će se maksimalno truditi da Kupac uvek na vreme i bez ikakvih oštećenja dobije svoj paket.

Ipak, Prodavac preporučuje da Kupac prilikom preuzimanja proveri makar spoljašnjost pakovanja zbog eventualnih oštećenja.Roba se isporučuje do ulaza u kuću ili zgradu primaoca i kuriri nemaju obavezu da paket unesu u objekat.Roba se ne isporučuje vikendom.

Rok isporuke je 3 do 5 radna dana osim ukoliko nije drugačije napomenuto. O drugačijem roku isporuke Prodavac će blagovremeno obavestiti Kupca.

Za isporuku porudžbine važe cene kurirskih službi.

Politika reklamacija:
Prilikom preuzimanja paketa, Kupac je dužan da proveri pakovanje i u što kraćem roku (istog dana) prijavi Prodavcu ukoliko uoči neko oštećenje. Kupac je dužan da zatraži od kurira da napravi zapisnik.

Zapisnik se mora napraviti na licu mesta, pogotovo u slučaju kad se oštećenje vidi na samoj ambalaži.

Bez navedenog zapisnika Prodavac neće biti u mogućnosti da uvaži garanciju Kupca ukoliko je došlo do oštećenja proizvoda.

U ime https://littlecheftreats.com/ obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših  kupaca.  Prikupljamo  samo  neophodne,  osnovne  podatke  o  kupcima/  korisnicima  i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni https://littlecheftreats.com/ (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, https://littlecheftreats.com/ je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Značenje izraza navedenih u ovim Opštim uslovima poslovanja u jednini uključuju množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije.

Ovim Opštim uslovima poslovanja definišu se prava, obaveze, odnos ugovornih strana, kao i način sklapanja ovog ugovora između ugovornih strana, a u smilsu elektronske trgovine.

Prihvatanjem ovih Opštih uslova poslovanja, Kupac neopozivo izjavljuje da je pročitao, u potpunosti se upoznao, te da je saglasan sa:

 • Opštim uslovi kupovine;
 • Načinima plaćanja i isporuke;
 • Zaštitom podatka o ličnosti;

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove koji mogu nastati u tumačenju i izvršenju  ugovora ili u vezi sa izvršenjem ugovora rešavaju mirnim putem.

U slučaju da ugovorne strane spor ne mogu rešiti mirnim putem saglasne su da se spor poveri na rešavanje stvarno nadležnom sudu u Novom Sadu.